Infinita LED – CableCom

Infinita LED – jedno svítidlo pro nouzové osvětlení, nekonečné možnosti

Všestranné možnosti instalace, všestranné možnosti aplikace, dohled a diagnostické možnosti, dlouhodobá životnost baterie.
 
Nový systém CentralTest s inteligentní diagnostikou. Jednoduchý, spolehlivý, revoluční.
 
Nová baterie Beghelli Titanium se liší od standardních dobíjecích baterií svým balančním systémem a systémem kontroly nabití baterie (Battery Management System = Systém kontroly baterie).

1 – Rychlé nabíjení: 
svítidlo je schopné dosáhnout 80% doby samostatnosti za méně než 3 hodiny nabíjení
2 – Extrémní provozní teploty:
baterie Titanium může operovat v extrémních teplotách od -30 °C do +75 °C. Pokud je baterie instalována ve svítidle, zaručuje vynikající výkonnost při okolní teplotě od -20 °C do +50 °C.
3 – Dlouhá životnost
díky vestavnému systému kontroly baterie: 7 000 nabíjecích cyklů, díky zabudované kontrole nabíjení a vybíjení s ochranou proti zkratu.
4 – Maximální spolehlivost:
Materiály použité v bateriích Titanium nereagují ani v případě zkratu nebo jiných náhodných událostí.
 
Jednoduché nastavení: za použití aplikace nebo běžného šroubováku
Infinita LED může být nainstalována v režimu CentralTest společně s řídicí jednotkou CableCom, exponenciálně zvyšuje možnosti nastavení parametrů a kontroly a řízení testů. Při instalaci svítidla bez řídicí jednotky bude nastaveno v režimu AutoTest, který umožňuje úpravy samostatnosti baterie od 1 do 3 hodin za pomoci přepínače nebo nejnovější aplikace CableCom Connect, která navíc poskytuje doplňkové funkce.
Proměňte Váš smartphone na dálkové ovládání a nastavte všechny parametry svítidla: samostatnost od 1 do 8 hodin, režim SE nebo SA, odpočinkový režim RestMode, spouštění testů funkčnosti nebo samostatnosti nebo zrušení nouzového režimu (Inibit).
Systém používá blesk jakéhokoli mobilního telefonu k přenosu dat do svítidla. Aplikace je také navržena k tomu, aby rozpoznala QR kódy identifikující jednotlivá svítidla. Tato funkce umožňuje vedení záznamů o nainstalovaných svítidlech, což je užitečné pro vyplnění systémového LogBooku vyžadovaného standardem EU UNI 11222. Stejné operace mohou být centralizované a řízené jednoduchým a intuitivním způsobem připojením k řídicí jednotce CableCom nebo CableCom Connect.
 
 
 
CABLECOM jednoduchost řízení nouzových svítidel
Unikátní řídicí sběrnicový systém bez sběrnicových kabelů 
Revoluční řídicí systém schopný komunikovat se svítidly za pomoci sběrnicového systému, který využívá nouzový elektronický systém pro přenos dat. Spojení mezi řídicí jednotkou CABLECOM a svítidly je zajištěno převodem dvou napájecích kabelů na komunikační sběrnice takovým způsobem, aby se zabránilo možnosti vzájemného rušení mezi přenosem dat a průchodem proudu. Řídicí jednotka může být použita k nastavení parametrů na všech svítidlech najednou (samostatnost, režim,  nastavení a intervaly testů funkčnosti a samostatnosti) a k vyhodnocení výsledků provedených testů.
Ve verzi řídicí jednotky Connect může být použita mobilní aplikace ke správě nastavení a kontrole chybových zpráv pro všechna svítidla dostupná v systému. Aplikace může také být použita k automatickému vytvoření LogBooku, který se přikládá k bezpečnostní dokumentaci vyžadované standardem UNI 11222.
 
Flexibilní nastavení, různé funkce
Stejné svítidlo může být spravováno aplikací i řídicí jednotkou
 
Režim Infinity
Funkce CableCom, která vás nikdy nenechá ve tmě
Funkce režimu Infinity může být aktivována na všech Infinita LED svítidlech ve verzích AT (přes Beghelli CableCom aplikaci) a CT, aktivováním režimu z řídicího panelu řídicích jednotek CableCom nebo CableCom Connect. Toto je možné díky komunikační sběrnici CableCom, která v případě lokálního výpadku proudu umožňuje využití napájecích kabelů k přenosu dat (chyba detekovaná vstupem Infinity aktivuje nouzovou operaci).
Jakmile se vyčerpá baterie, sběrnice CableCom poskytne energii nezbytnou k udržení svítidla v provozu po výjimečně dlouhou dobu (s omezeným světelným tokem a pouze v případě, pokud je přívod do sběrnice CableCom napájen).
 
Aplikace CableCom Connect
Snadno použitelný a intuitivní interface v této aplikaci umožňuje použít smartphone jako dálkový ovladač nouzových svítidel a k systémové diagnostice řídicí jednotky.
 
 
Svítidla Infinita LED
Infinita LED RTI
Nouzové svítidlo LED
Infinita LED X5
Nouzové svítidlo LED
 
 
 
Řídicí jednotky CableCom
Řídicí jednotka CableCom
Řídicí jednotka
Řídicí jednotka CableCom Connect
Řídicí jednotka